074 317 400

ปีงบประมาณ

2567 2566 2565 2564 2563
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  นางสาวสุกันยา ศิรินินทศักดิ์ ตำเเหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  นางสาวจิราภรณ์ กำเนิดกลับ ตำเเหน่งนักจัดการงาน ทั่วไป
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  นายเทียน ปาโต ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  นางเมตตา เลิศเกียรติรัชตะ ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  นางสาวพิมพ์ชนก เเซ่โล่ ตำเเหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  นายธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ประเภทผู้อำนวยการสูง