074 317 400

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

# วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 2024-06-05 08:48:40 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2567 (:60 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2 2023-09-05 15:51:16 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 (:77 ครั้ง) ดาวน์โหลด
3 2023-09-05 15:50:44 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (:65 ครั้ง) ดาวน์โหลด
4 2023-03-03 14:14:31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:74 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 2023-03-03 14:13:38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:84 ครั้ง) ดาวน์โหลด
6 2023-03-02 14:31:08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:70 ครั้ง) ดาวน์โหลด
7 2023-03-02 14:30:37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:62 ครั้ง) ดาวน์โหลด
8 2023-02-14 11:26:02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบพร้อมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
9 2023-02-14 11:25:22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มดำชั้น 4 อาคารเทพรักษา (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
10 2023-02-14 11:24:50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มดำห้องรองผู้อำนวยการ (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
11 2023-02-14 11:24:11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ห้องฟิตเนส (อาคารเทพรักษา) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
12 2023-01-17 15:50:27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (หอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า1ชั้น2) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
13 2023-01-17 15:43:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
14 2023-01-11 14:35:24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
15 2023-01-11 14:35:06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
16 2023-01-11 14:34:28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
17 2023-01-11 14:33:05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
18 2023-01-11 14:31:47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
19 2023-01-11 14:31:01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
20 2023-01-11 14:30:08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
21 2023-01-10 14:08:10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องล้างอุปกรณ์ งานจ่ายกลาง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
22 2023-01-09 10:09:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
23 2023-01-09 10:08:59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
24 2022-12-23 14:07:16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
25 2022-12-23 14:06:58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
26 2022-12-23 14:06:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
27 2022-12-23 14:05:49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
28 2022-12-23 14:04:49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
29 2022-12-23 14:04:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
30 2022-12-23 14:01:10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ NEC (กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
31 2022-12-23 14:00:16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง AIR COMPRESSORS สำหรับหัวกรอฟัน (กลุ่มงานทันตกรรม) (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
32 2022-12-23 13:59:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเวชระเบียนผู้ป่วย (HOSxP)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
33 2022-12-23 13:58:14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต (กลุ่มงานทันตกรรม) (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
34 2022-12-23 13:57:33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
35 2022-12-22 09:06:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
36 2022-12-22 09:05:03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
37 2022-12-22 09:04:22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
38 2022-12-22 09:03:49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
39 2022-12-22 09:03:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
40 2022-12-22 09:00:29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
41 2022-12-16 15:17:12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
42 2022-12-16 15:16:15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
43 2022-12-16 15:15:50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
44 2022-12-16 15:15:23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
45 2022-12-16 15:14:59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
46 2022-12-16 15:14:27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
47 2022-12-16 15:13:21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
48 2022-12-02 09:57:40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
49 2022-12-02 09:57:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
50 2022-12-01 14:18:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
51 2022-11-30 13:11:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
52 2022-11-30 13:09:42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
53 2022-11-22 15:44:54 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอาหาสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีคัดเลือก (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
54 2022-11-04 14:35:24 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ด้วยวิธีคัดเลือก (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
55 2022-10-31 09:43:48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหาสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
56 2022-10-26 09:47:12 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
57 2022-10-06 17:03:12 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
58 2022-10-03 10:13:17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
59 2022-09-16 14:24:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
60 2022-09-09 15:30:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
61 2022-09-05 18:37:30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม) (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
62 2022-09-05 18:36:44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมใบพัดเติมอากาศ (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
63 2022-08-30 17:39:30 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
64 2022-08-29 19:16:00 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
65 2022-08-29 19:14:24 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาวัสดุอาหารผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
66 2022-08-27 16:23:09 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผู้ป่วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
67 2022-08-26 09:02:41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
68 2022-08-25 11:40:21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
69 2022-08-25 11:39:56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
70 2022-08-24 14:37:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานผู้อำนวยการ) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
71 2022-08-24 14:36:15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
72 2022-08-24 14:35:56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคลินิกนอกเวลาเฉพาะทาง (Special medical clinic) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
73 2022-08-23 19:11:31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
74 2022-08-23 19:09:28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
75 2022-08-23 19:08:59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
76 2022-08-23 19:08:45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
77 2022-08-23 19:08:28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
78 2022-08-23 19:08:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
79 2022-08-23 19:07:40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
80 2022-08-23 19:07:10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
81 2022-08-23 19:06:38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
82 2022-08-23 19:05:53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
83 2022-08-22 15:05:05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
84 2022-08-22 15:04:54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
85 2022-08-22 15:04:38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
86 2022-08-22 15:04:22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
87 2022-08-22 15:03:41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
88 2022-08-22 15:03:11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
89 2022-08-22 15:02:41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
90 2022-08-22 15:02:02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม 50 ปี (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
91 2022-08-16 14:48:52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหม่ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
92 2022-08-16 14:48:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค-ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-3147 สงขลา (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
93 2022-08-16 14:47:26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งการเชื่อมต่อ DMS Telemedicine บริการผู้ป่วยแบบระบบการแพทย์ทางไกล (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
94 2022-08-16 14:46:07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Finger Scan เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตู HIP (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
95 2022-08-15 10:41:20 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (:75 ครั้ง) ดาวน์โหลด
96 2022-08-10 16:27:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
97 2022-08-10 16:26:27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องดูดอากาศ (Cohort ward) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
98 2022-08-05 14:49:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ECT) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
99 2022-08-05 14:48:40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หอผู้ป่วยนนทรี2) (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
100 2022-08-05 14:47:53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (หอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า1) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
101 2022-07-26 10:28:58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
102 2022-07-26 10:28:42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
103 2022-07-26 10:28:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
104 2022-07-26 10:28:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
105 2022-07-18 15:31:58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
106 2022-07-18 15:31:33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
107 2022-07-04 09:53:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
108 2022-06-30 09:36:03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
109 2022-06-28 14:55:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลการใช้กัญชาทางการแพทย์ (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
110 2022-06-28 14:54:24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดสายควบคุมการเปลี่ยนเกียร์สายคันเข้าเกียร์หมายเลขทะเบียน นข-3147 สงขลา (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
111 2022-06-28 14:53:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
112 2022-06-28 14:52:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-3147 สงขลา (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
113 2022-06-28 14:26:28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
114 2022-06-22 11:14:55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
115 2022-06-20 16:06:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
116 2022-06-06 09:19:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
117 2022-05-30 09:42:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (อาคารเอกซเรย์ชั้น1ห้องจ่ายกลาง) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
118 2022-05-30 09:19:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์มิตซูบิชิ (อาคารประสาทวิทยา) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
119 2022-05-20 11:06:25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
120 2022-05-17 09:51:56 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
121 2022-05-17 09:51:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
122 2022-05-10 10:32:57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
123 2022-05-10 10:20:59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
124 2022-04-19 16:24:08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
125 2022-04-19 16:23:42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
126 2022-04-19 16:23:12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
127 2022-04-19 16:22:28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
128 2022-04-19 16:21:55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
129 2022-04-18 10:28:54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่กาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
130 2022-04-18 10:28:11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
131 2022-04-05 14:38:27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
132 2022-04-05 14:37:56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
133 2022-04-04 15:42:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
134 2021-11-30 17:48:56 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ 2 ชั้น ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:64 ครั้ง) ดาวน์โหลด
135 2021-11-05 18:28:06 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
136 2021-10-29 12:21:47 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ 2 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
137 2021-10-29 12:19:50 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อาคารพัสดุ 2 ชั้น (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
138 2021-10-27 16:55:02 ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
139 2021-09-28 15:58:35 ประกวดราคาซื้อระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของยาด้วยรูปภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:52 ครั้ง) ดาวน์โหลด
140 2021-09-23 11:42:25 ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
141 2021-09-17 17:58:36 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
142 2021-09-17 16:17:12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
143 2021-09-17 16:13:32 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
144 2021-09-17 15:43:56 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบซองยาด้วยรูปภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
145 2021-09-13 16:28:32 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้า และเครื่องใช้ผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
146 2021-03-08 17:10:41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกอ่สร้างส่วนประกอบแบบ และระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด โดยวิธีคัดเลือก (:44 ครั้ง) ดาวน์โหลด
147 2020-11-17 11:41:42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
148 2020-09-30 15:02:14 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:45 ครั้ง) ดาวน์โหลด
149 2020-09-21 15:05:04 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
150 2020-09-14 15:04:41 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
151 2020-01-22 14:25:32 ประกาศเผยแพร่เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถาม (:44 ครั้ง) ดาวน์โหลด
152 2020-01-20 16:04:46 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
153 2020-01-14 17:34:24 ประกาศปรับปรุงวิจารณ์ (ร่าง)เอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
154 2020-01-06 16:31:38 ประกาศปรับปรุงวิจารณ์ (ร่าง)เอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
155 2019-12-26 16:30:00 ประกาศปรับปรุงวิจารณ์ (ร่าง)เอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
156 2019-12-18 15:50:10 ประกาศปรับปรุงวิจารณ์ (ร่าง)เอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
157 2019-12-09 16:40:46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
158 2019-12-09 16:10:47 ประกาศวิจารณ์ (ร่าง)เอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
159 2019-11-05 16:09:33 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
160 2019-10-30 16:56:36 ประกาศวิจารณ์ (ร่าง)เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
161 2019-10-22 17:31:16 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๓ เช่า ระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยใน ตามประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (:44 ครั้ง) ดาวน์โหลด
162 2019-10-22 17:30:47 ประกวดราคาเช่า ระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
163 2019-10-22 17:30:11 ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโดยการกระตุ้นให้ชักด้วยไฟฟ้า (ETC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
164 2019-10-08 11:34:19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
165 2019-09-19 20:15:50 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
166 2019-09-19 20:11:43 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
167 2019-09-12 16:38:24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
168 2019-09-10 16:25:51 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
169 2019-08-05 14:35:13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
170 2019-07-12 14:42:16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
171 2019-06-13 15:47:17 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (:50 ครั้ง) ดาวน์โหลด
172 2019-06-07 16:09:36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
173 2019-05-13 15:25:10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
174 2019-04-05 15:33:48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
175 2019-04-03 16:15:11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
176 2019-02-26 13:53:06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
177 2019-02-21 11:02:08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
178 2018-11-21 16:20:03 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก คลินิก หอผู้ป่วยและพื้นที่บางส่วน ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
179 2019-01-10 16:09:17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
180 2019-01-29 11:11:55 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
181 2019-01-23 16:09:45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) ๒ ชั้น(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
182 2019-01-16 11:00:51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) ๒ ชั้น(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
183 2019-01-10 16:15:56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
184 2019-01-08 16:24:29 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดสายใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
185 2018-12-20 14:25:49 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
186 2018-11-29 11:51:50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
187 2018-11-13 16:06:39 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดสายใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
188 2018-11-08 15:06:04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
189 2018-10-26 16:40:34 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
190 2018-10-18 16:28:11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
191 2018-10-04 16:16:31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว ๒ ชั้น (มาตรฐานรวมต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
192 2018-09-26 16:37:06 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
193 2018-09-24 11:16:30 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-bidding) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
194 2018-09-18 16:56:52 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
195 2018-09-15 01:29:50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
196 2018-09-15 01:28:45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
197 2018-09-12 14:13:46 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๖ ห้อง (๘ ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
198 2018-09-06 16:20:55 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
199 2018-08-16 22:56:29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
200 2018-08-16 22:55:40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
201 2018-06-07 12:11:45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
202 2018-04-26 18:18:48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:51 ครั้ง) ดาวน์โหลด
203 2018-04-26 18:18:28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
204 2018-04-26 18:17:03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
205 2018-01-23 16:28:40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
206 2018-01-11 16:34:41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:43 ครั้ง) ดาวน์โหลด
207 2018-01-11 16:33:44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
208 2017-11-28 17:57:46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
209 2017-11-28 17:56:51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
210 2017-09-15 14:04:48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
211 2017-09-15 14:03:59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
212 2017-09-15 14:03:07 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
213 2017-09-15 14:02:13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
214 2017-05-15 15:46:32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
215 2017-05-15 15:45:46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
216 2017-05-15 15:44:35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (ตามแบบ สขร.๑) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
217 2017-05-15 15:43:35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
218 2017-05-15 15:28:34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
219 2017-05-15 15:21:49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
220 2017-05-15 15:20:49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
221 2016-10-06 11:32:12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
222 2016-09-28 15:56:12 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
223 2016-08-29 15:56:07 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
224 2016-08-29 15:54:43 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
225 2016-08-25 12:02:43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
226 2016-08-05 08:22:16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
227 2016-07-07 17:42:58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
228 2016-06-16 09:16:04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๕๙(ตามแบบ สขร.๑) (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด