สถานีเติมสุข

Mental Health Wellness Center

เปิดให้บริการ : ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.00 น.

ณ บริเวณลานชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

บริการของเรา

จันทร์, พฤหัสบดี

โค้ชชีวิต

อังคาร

"เรื่องเรา"
มีอยู่ว่า...

พุธ

ผู้สูงวัย...
สุขใจ 5 มิติ

ศุกร์

หลายวัยหัวใจเดียวกัน

เสาร์

ผ่อนพัก...
ตระหนักรู้

อาทิตย์

สุขภาพจิตกับ
ชีวิตประจำวัน